12 Grete Lene Serikstad

12. kandidat Grete Lene Serikstad, Forsker

Grete Lene er født i 1957, og utdannet ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Hun bor på Tingvoll og er forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk, som er et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og kunnskapsformidling. Dette senteret har hun vært med og bygd opp siden starten på slutten på 80-tallet. Grete Lene er også engasjert i lokal museumsdrift, og arbeider for at nye generasjoner skal kunne ta med kunnskap om fortida inn i framtida.

Naturglede, naturvern og bærekraftig livsstil er viktig for henne. Hun er opptatt av landbrukspolitikk og politiske virkemidler som bidrar til å redusere klimagassutslippene. I tillegg mener hun det er viktig å arbeide mot sentraliseringskreftene, og sørge for at det kan bo folk i hele landet.

Vi må ha en landbrukspolitikk som omfatter økt bruk av lokale ressurser, fortsatt mulighet for drift av små og mellomstore bruk i hele landet, og videreføring av 15 %-målet for økologisk landbruk. Reduksjon av klimagassutslipp fra bla. transport, forbruk og næring. Og det biologiske mangfoldet må vi ta vare på.

grete.lene.serikstad@norsok.no

Tlf 404 80 273

- En landbrukspolitikk som omfatter økt bruk av lokale ressurser, fortsatt mulighet for drift av små og mellomstore bruk i hele landet, og videreføring av 15 %-målet for økologisk landbruk

Gretes viktigste saker

  • Landbrukspolitikk
  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Bevaring av det biologiske mangfoldet