8 Lars Christian Bjørnå

8. kandidat. Lars Christian Bjørnå, Kristiansund, Vekter

Lars Christian er født i 1994. Han meldte seg inn i MDG 2015, stilte kort tid etter på kommunevalgslista, hvor han ble valgt inn som førstevara til bystyret i Kristiansund. Han har også vært fylkesleder for Grøn Ungdom i Møre og Romsdal, og sitter nå i internasjonalt utvalg for Grønn Ungdom. Han ble engasjert i politikken av klimakrisen, og hans kjernesaker er klimakutt, forbruksreduksjon, og marin forsøpling.

«Den eneste måten vi kan få med oss hele verden på å kutte i klimagassutslipp, er hvis rike vestlige land står fremst med klimagasskuttene. Vi trenger et grønnere Storting, slik at vi får gjennomslag for en mer bærekraftig og solidarisk politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå.»

- Vi trenger et grønnere Storting, slik at vi får gjennomslag for en mer bærekraftig og solidarisk politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå

Lars Christians viktigste saker

  • klimakutt
  • forbruksreduksjon
  • stoppe marin forsøpling