«Klima-psykologi, hva skaper endring, motivasjon og innovasjon?»

Per Espen Stoknes holder foredrag i Tingvoll økopark. Åpent møte med diskusjon.
Psykolog, doktorgrad i økonomisk teori, leder Senter for grønn vekst på BI. Vært strategisk planlegger for myndigheter, banker, industribedrifter og noen av de største oljeselskapene i verden. Nå stortingsvara for MDG.