Om oss

Fotocredit: Fellesbilde fra fylkesårsmøte 2017

Fylkesstyret 2018:
1. Leder: Knut Iversen Foseide – Molde: Valgt til 2019

2. Økonomiansvarlig: Thorleif G. Kristensen – Hareid: Valgt til 2020

3. Styremedlem: Ralph Herter – Kristiansund: Valgt til 2020

4. Styremedlem: Henriette Tsakos – Volda: Valgt til 2019

5. Styremedlem: Øyvind Festø – Volda: Valgt til 2019

6. Styremedlem : Liv Solemdal-Tingvoll: Valgt til 2019

7. Styremedlem: Hedda Aasen – Ålesund: Valgt til 2020

1.Vara: Ragnhild Tunheim – Halsa
2.Vara: Annlaug Stokke – Volda
3.Vara: Grete Lene Serikstad – Tingvoll
Alle vara er valgt for 1 år.

Nominasjonskomite for fylkestingsvalgliste 2019.

1. Ralph Herter – Kristiansund
2. Martin Hagen – Ålesund
3. Inghild Remøy – Volda
1. vara: Øyvind Festø – Volda

Programkomite for fylkestingsvalget 2019.
1. Frida Gilberg – Ørsta
2. Hedda Aasen – Ålesund
3. Irja Frydenlund- Tingvoll

 

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal har 230 medlemmer i februar 2018. Vi er en del av en global bevegelse gjennom Global Greens og European Greens.

Fylkeslaget har stilt lister ved flere stortingsvalg. I 2017 fikk MDG 2,2% av stemmene i Møre og Romsdal. I 2013 fikk MDG 1,4%.

I 2015 fikk MDG M&R 2,7 % ved fylkestingsvalget, og vår første representant i Fylkestinget, John John Bruseth fra Ålesund.

Se MDG nasjonalt for mer informasjon.

Bli medlem og delta i utforminga av grønn politikk.

Følg oss på Facebook

Kontakt oss på moreogromsdal@mdg.no