Nyheter

Stem smart! – Stem smått!

Ikke kast bort stemmen din på et stort parti i dette valget! En stemme som kan vippe et lite parti over sperregrensa har langt større politisk og strategisk effekt e...

Arbeidsgiveravgifta må ned

Bedrifter under nyetablering treng betre vilkår for å kome i stabil drift. Til og med bedrifter der leiarane jobbar på ideell basis i oppstarten må betale store su...

Glem Trump, styrk klimainnsatsen!

Donald Trump har erklært at han vil trekke USA fra den globale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015. Presidenten er dermed paa ...

MDG sitt innlegg på Fylkestinget

Jarle Hauge Steffenssen møtte for MDG på Fylkestinget 12. og 13. juni i Fosnavåg. Han holdt dette innlegget på talerstolen:

«Dette er mitt første fyl...

MDG leier kulturutvalsmøte

John John Bruseth er nestleiar i kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal. Han debuterte med klubba og leia møtet onsdag 7. juni. Dette er første gong MDG har...

Sykkeltur for stortingsplass

Mandag 12. juni starter sykkelturen gjennom alle kommuner i Møre og Romsdal. Vår førstekandidat Lage Nøst tar med seg MDG-venner på en av de vakreste sykkelruter ...

MDG M&R PÅ LANDSMØTE

Så er landsmøte 2017 i gang. Delegasjonen fra MDG Møre og Romsdal består av disse seks:
Øyvind Festø, Volda, Frida Gillberg, Ørsta, Lage Nøst, Molde, Ing...

Ligg unna Møreblokkene, Søviknes!

Av og til lurer jeg på hvordan oljeminister Terje Søviknes (Frp) greier å møte opp på slottet til statsråd hver fredag, når han åpenbart lever på en helt anne...

Grønne jobber er trygge jobber

Miljøpartiet vil skape 10 000 nye grønne jobber hvert år fram til 2040, som erstatter oljejobbene og sikrer velferden også i fremtiden! Næringslivet er klare, kli...

Farlig ferd for farlig avfall

Bergmesteren, som planlegger nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune, har nylig hatt møte med Mørebenken på Stortinget. Stortings...

Kun utslippsfrie biler i Kristiansund kommune

Etter forslag fra De Grø...

Fossilfri E39

MDG Møre og Romsdal sier nei til Møreaksen, og ja til “fossilfri E39” i stedet for “fergefri E39”. Vi satser på moderne nullutslippsferger.

...

Intens valgkampsamling på Vestnes

16 motiverte MDG-ere i Møre og Romsdal ble strukturert, informert og enda mer motivert i løpet av  to dager med valgkampsamling på Vestnes 24. og 25 februar.
...

Sunndalsfjorden – offer for gigantisk søppelplass for spesialavfall?

Enorme mengder farlig spesialavfall kan bli lagret på Rausand i Nesset kommune. Nåværende lager på Langøya ved Holmestrand er snart fullt, og Rausand blir vurdert...

Saker Miljøpartiet har fått gjennomslag for i Kristiansund

Det er ingen tvil om at 2016 var et fruktbart år for oss. Med kun to representanter i bystyret har vi fått gjort mye godt politisk arbeid og helt klart utgjort en fo...

Flere målestasjoner i Ålesund

MDG Ålesund vil etablere tre nye målestasjoner for luftkvalitet i Ålesund. 

I dag er det to målestasjoner i...

Vi trenger både pisk og gulrot i miljødebatten

Mange grønne løsninger på globale klima- og miljøutfordringer vinkles ofte av reaksjonære politiske krefter som å gjøre livet surt for va...

Første møte i valgkampkomiteen

Valgkampkomiteen i MDG Møre og Romsdal hadde møte i Molde i dag.

Blant sakene de vil sette høyt på agendaen i valgkampen er grønn næringsutvikling og nye ...

Ansvaret ved ikkje å lytte

Lyttar klimaskeptikarane til vêrmeldingane? Kva gjer dei når meteorologane varslar vêr dei ikkje likar?

Av May Britt Haukås, 2. kandi...

Ti grønne tjenester for livet i havet

Sommeren 2013 drev en stor spermhval i land i Nederland. Det ble funnet 59 ulike plastobjekter på til sammen 17 kilo i magen på hvalen; tau og garn, plastposer og pl...