Stiftelsesmøte i Nye Ålesund MDG

Hei.

Onsdag 24. januar blir det årsmøte for MDG Haram og MDG Ålesund på rådhuset i Ålesund.

Siden Ørskog, Skodje og Sandøy ikkje har eigne lokallag i dag men blir en del av den nye kommuna har medlemmer i dei kommunene stemmerett på del 2 av årsmøtet


Årsmøtet er delt i to delar, i første del har Haram og Ålesund sine respektive årsmøter der samanslåinga blir formelt vedtatt og regnskapet for 2017 godkjent
Del 2 er felles årsmøte og "stiftelsesårsmøte" for det nye lokallaget.


Møtet begynn kl 1800 og er ferdig rundt 1900.

Ny innkalling med fullstendig saksliste blir sendt ut seinast ei uker før årsmøtet
I tillegg vil det ligge ved ei innstilling frå valgkomiteen


NB! Minner om at medlemskontigent må vere betalt for å ha stemmerett eller vere valgbar på årsmøtet :)

Vel Møtt!
---
Mvh
Joakim Skaar Jarle Hauge Steffensen
Leiar Fungerande Leiar
Miljøpartiet dei Grøne Haram Miljøpartiet de Grønne Ålesund