Fylkesårsmøte 2017

Årsmøte med vanlige årsmøtesaker. Frivilligsentralen på Vestnes.
Valg av styre.