Om oss

Fotocredit: Fellesbilde fra fylkesårsmøte 2017

Styret i MDG Møre og Romsdal 2017

 1. Knut I. Foseide – leiar, Romsdal (til 2018)
 2. Helge Standal – nestleiar, Sunnmøre (til 2018) helge@iriss.no
 3. Thorleif G. Kristiansen – økonomiansvarleg, Sunnmøre (til 2018) thorleifs@live.no
 4. Liv Solemdal – styremedlem, Nordmøre (til 2019) liv.solemdal@norsok.no
 5. Ralph Herter – styremedlem, Nordmøre (til 2018) herter.ralph@gmail.com
 6. Henriette Hafsaas Tsakos – styremedlem, Sunnmøre (til 2019) hafsaastsakos@gmail.com
 7. Øyvind Festø – styremedlem, Sunnmøre (til 2019) oyvhund@gmail.com
 1. Ragnhild G. Tunheim – 1. vara, Nordmøre
 2. Asle Andre Orseth – 2. vara – Nordmøre
 3. Grete Lene Serikstad – 3. vara  – Nordmøre
 4. Annlaug Stokke – 4.vara – Sunnmøre

Fylkessekretær fra 1. oktober 2016: Anne Katrine Jensen, Gjemnes TLF 40618777 anne.katrine@mdg.no

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal har 230 medlemmer i februar 2017. Vi er en del av en global bevegelse gjennom Global Greens og European Greens.

Fylkeslaget har stilt lister ved flere stortingsvalg. I 2013 fikk MDG 1,4% av stemmene i Møre og Romsdal. Nasjonalt fikk partiet 2,8% og ett mandat på tinget. I 2015 fikk MDG M&R 2,7 % ved fylkestingsvalget, og vår første representant i Fylkestinget, John John Bruseth fra Ålesund.

Se MDG nasjonalt for mer informasjon.

Bli medlem og delta i utforminga av grønn politikk.

Følg oss på Facebook

Kontakt oss på moreogromsdal@mdg.no

Styret i MDG Møre og Romsdal 2016:

John John Bruseth, Ålesund, leder john.john.bruseth@mdg.no
Helge Standal, Volda, sekretær helge@iriss.no
Thorleif George Kristiansen, Hareid, kasserer thorleifs@live.no
Therese Grønvold, Fræna, styremedlem ulmebrann@gmail.com (permisjon)
Rebekka Oma Gimnes, Molde, styremedlem (permisjon)
Ralph Herter, Kristiansund, styremedlem herter.ralph@gmail.com
Jon Peder Vestad, Molde, styremedlem jpvestad@gmail.com
Liv Solemdal, Tingvoll, vara
Øyvind Festø, Volda, vara
Grete Serikstad, Tingvoll, vara

Styret i MDG Møre og Romsdal 2015:

John John Bruseth, Ålesund, leder john.john.bruseth@mdg.no
Helge Standal, Volda, sekretær helge@iriss.no
Thorleif George Kristiansen, Hareid, kasserer thorleifs@live.no
Therese Grønvold, Fræna, styremedlem ulmebrann@gmail.com
Sandra Haltbakk, Aure, styremedlem
Jon Peder Vestad, Molde, styremedlem jpvestad@gmail.com

Frida Gillberg, Sæbø, vara
Øyvind Festø, Volda, vara

Fylkessekretær Anne Katrine Jensen er engasjert i 40% stilling fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017. Anne Katrine blir en viktig person i valgkampkomiteen for stortingsvalget i 2017.